Friends
Some of my friends:

He, Jia   Li, Ling   Lin, Fan   Qi, Xin   Shao, Zheng   Shi, Yong-Hui   Shi, Hai-Xia  Wang, Shun  Wei, Xiao-Liang    Xia, FangFang   Yi, Ke   Yin, Pei   Zhu, Qi   Zhai, Jian    Zhang, Zhun-Ping   Zhuang, Li

 

(once I started to write those names down, I came to realize it almost impossible to collect all those images in my memory. Too many people missing here, it seems better to list nothing at all. Much better name lists can be found in Shao, Zheng, Li, Ling)

(c) 2001. TLD+u Lens all rights reserved.